logo vandaal 88x50 1

Někdy může být nežádoucí, aby se u variabilních produktů zobrazovala cen například "5.000 - 10.000", dokud si zákazník nevybere nějakou variantu s konkrétní cenou.

Chcete-li tedy zobrazovat cenu estetičtěji, můžete využít snippet níže, který vložíte do souboru functions.php své šablony. Díky němu se zobrazí cena ve tvaru "Od: 5.000".

SNIPPET CENA STARE SNIPPET CENA OD NOVE

Standardně obsahuje registrační formulář do WooCommerce pouze uživatelské jméno, email a heslo. Protože však jde o registraci do internetového obchodu, bylo by ideální, aby formulář obsahoval všechna potřebná pole k uskutečnění objednávky, jako je například adresa a telefon. Výhody při získání těchto informací při registraci je například to, že již po zaregistrování můžete cíli propagaci výrobků, nakupující již v košíku může vidět správnou cenu dopravy, kterou by se jinak dozvěděl až při vyplnění v pokladně.

Pojďme si tedy registrační formulář upravit. Vše se bude dít pomocí snipetu umístěného do souboru functions.php Vašeho designu.

Pole, která můžeme přidat a jsou navázána na účet WooCommerce, jsou tato:

 • billing_first_name
 • billing_last_name
 • billing_company
 • billing_address_1
 • billing_address_2
 • billing_city
 • billing_postcode
 • billing_country
 • billing_state
 • billing_email
 • billing_phone

Přidáme si tedy upravený registrační formulář, ve kterém přibude Jméno, Příjmení, Adresa, Město a PSČ, pomocí snippetu:


// úprava registračního formuláře
function wooc_extra_register_fields() {
?>
    
    

    <label for="reg_billing_first_name"><?php _e( 'First name', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
    <input type="text" class="input-text" name="billing_first_name" id="reg_billing_first_name" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_first_name'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_first_name'] ); ?>" />
    

    

    <label for="reg_billing_last_name"><?php _e( 'Last name', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
    <input type="text" class="input-text" name="billing_last_name" id="reg_billing_last_name" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_last_name'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_last_name'] ); ?>" />
    

    
<div class="clear"></div>

    

    <label for="reg_billing_phone"><?php _e( 'Phone', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
    <input type="text" class="input-text" name="billing_phone" id="reg_billing_phone" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_phone'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_phone'] ); ?>" />
    

    

    <label for="reg_billing_address_1"><?php _e( 'Address', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
    <input type="text" class="input-text" name="billing_address_1" id="reg_billing_address_1" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_address_1'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_address_1'] ); ?>" />
    

 
    

    <label for="reg_billing_city"><?php _e( 'City', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
    <input type="text" class="input-text" name="billing_city" id="reg_billing_city" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_city'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_city'] ); ?>" />
    

    

    <label for="reg_billing_postcode"><?php _e( 'ZIP', 'woocommerce' ); ?><span class="required">*</span></label>
    <input type="text" class="input-text" name="billing_postcode" id="reg_billing_postcode" value="<?php if ( ! empty( $_POST['billing_postcode'] ) ) esc_attr_e( $_POST['billing_postcode'] ); ?>" />
    

    
<div class="clear"></div>

      
    <?php
}
add_action( 'woocommerce_register_form_start', 'wooc_extra_register_fields' );

Když už máme upravený formulář, nastavíme si ověření vyplněných polí:

// kontrola údajů
function wooc_validate_extra_register_fields( $username, $email, $validation_errors ) {
    if ( isset( $_POST['billing_first_name'] ) && empty( $_POST['billing_first_name'] ) ) {
       $validation_errors->add( 'billing_first_name_error', __( 'Jméno je povinná položka!', 'woocommerce' ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_last_name'] ) && empty( $_POST['billing_last_name'] ) ) {
       $validation_errors->add( 'billing_last_name_error', __( 'Příjmení je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_phone'] ) && empty( $_POST['billing_phone'] ) ) {
       $validation_errors->add( 'billing_phone_error', __( 'Telefon je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_address_1'] ) && empty( $_POST['billing_address_1'] ) ) {
       $validation_errors->add( 'billing_address_1_error', __( 'Adresa je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_city'] ) && empty( $_POST['billing_city'] ) ) {
       $validation_errors->add( 'billing_city_error', __( 'Město je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_postcode'] ) && empty( $_POST['billing_postcode'] ) ) {
       $validation_errors->add( 'billing_postcode_error', __( 'PSČ je povinná položka!.', 'woocommerce' ) );
    }           
}
add_action( 'woocommerce_register_post', 'wooc_validate_extra_register_fields', 10, 3 );

Pokud uživatel vyplnil všechny potřebné údaje, uložíme si je do databáze:

// uložení údajů zákazníka do databáze
function wooc_save_extra_register_fields( $customer_id ) {
    if ( isset( $_POST['billing_first_name'] ) ) {
       // WordPress default first name field.
       update_user_meta( $customer_id, 'first_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_first_name'] ) );
       // WooCommerce billing first name.
       update_user_meta( $customer_id, 'billing_first_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_first_name'] ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_last_name'] ) ) {
       // aktualizujeme Jméno
       update_user_meta( $customer_id, 'last_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_last_name'] ) );
       // aktualizujeme Příjmení
       update_user_meta( $customer_id, 'billing_last_name', sanitize_text_field( $_POST['billing_last_name'] ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_phone'] ) ) {
       // aktualizujeme Telefon
       update_user_meta( $customer_id, 'billing_phone', sanitize_text_field( $_POST['billing_phone'] ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_address_1'] ) ) {
       // aktualizujeme Adresu/ulici
       update_user_meta( $customer_id, 'billing_address_1', sanitize_text_field( $_POST['billing_address_1'] ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_city'] ) ) {
       // aktualizujeme Město
       update_user_meta( $customer_id, 'billing_city', sanitize_text_field( $_POST['billing_city'] ) );
    }
    if ( isset( $_POST['billing_postcode'] ) ) {
       // aktualizujeme PSČ
       update_user_meta( $customer_id, 'billing_postcode', sanitize_text_field( $_POST['billing_postcode'] ) );
    }           
}
add_action( 'woocommerce_created_customer', 'wooc_save_extra_register_fields' );

Výsledný registrační formulář bude vypadat takto:

Podle zákona musíte zákazníkovi v emailu s potvrzením objednávky poslat také obchodní podmínky a formulář k odstoupení od smlouvy. Woocommerce nemá tuto funkci standardně, takže si ji musíme přidat.

Uvedený kód vložíte do souboru functions.php Vaši šablony. Přílohy nahrajete do hlavního adresáře Vaší šablony, pokud používáte child šablonu, tak soubory nahrajete do hlavní šablony. Samozřejmě si upravte názvy souborů podle Vaší potřeby.

Hledáte správce svého webu?

Neváhejte mne kontaktovat a dohodnout spolupráci. Rád se postarám o váš web či shop, ať už jde o aktualizace systému, jeho úpravy či udržování aktuálního obsahu.
KONTAKT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram