kategorie migrace

Změna URL přímo v databázi

Pokud jste web s redakčním systémem WordPress přestěhovali na jinou doménu, je potřeba upravit tyto informace i v databázi. Provedete to jednoduše pomocí SQL příkazu (nezapomeňte si změnit předponu DB „wp_“ podle toho, jakou používáte!) po přihlášení k DB třeba přes PHPMyAdmin: [pastebi id=“ks3FtFS0″]